A. ALGEMEEN:

 

 

 

 

1. ICAO alfabet:

 

A         =          alfa                                                     N  =     november                              

B         =          bravo                                                  O  =     oscar

C         =          charly                                                 P   =    papa

D         =          delta                                                   Q   =    quebec

E         =          echo                                                   R   =    romeo

F          =          foxtrot                                                 S   =    sierra

G         =          golf                                                     T   =    tango

H         =          hotel                                                   U   =    uniform

     I     =          india                                                   V   =    victor

J          =          juliett                                                  W   =   whiskey

K         =          kilo                                                     X   =   x-ray

L         =          lima                                                    Y   =   yankee

M        =          mike                                                     Z   = zulu

 

 

PS:  lettercombinaties als ILS, QNH, QDM, ATC, DME, CTR, NDB, RVR,…dienen niet  gespeld te worden volgens het ICAO alfabet; worden als ‘complete woorden’ uitgesproken: AFIS, ATIS, CAVOK, ICAO, METAR, TAF, SIGMET, VOLMET, VASIS,…

 

 

2. Cijfers:

 

            * Uitspraak van cijfers:

                       

                        0    =    zero  

                        1    =    wun

                        2    =    too

                        3    =    tree

                        4    =    fower

                        5    =    fife

                        6    =    six

                        7    =    seven

                        8    =    ait

                        9    =    nine

                    100    =   hundred

                   1000   =   tousand

               decimal   =   dayseemal

           

 

 

 

* alle cijfers ( behalve honderdtallen & duizendtallen & combinaties ervan ) worden                                 apart uitgesproken behalve:

- azimuth: “ traffic 11 o’clock “

- instructies om een 360 te vliegen: “ make a three sixty “

- 999 wordt uitgesproken:  ‘ triple ‘ nine

PS: een koers, heading,… wordt gegeven met 3 cijfers ( bijv. 005, 090 ); de wind met behulp van 5 cijfers ( bijvoorbeeld: wind 010  05 knots waarbij het woord ‘ knots ‘mag weggelaten worden ); luchtdrukken zonder getal na de komma; tijd wordt - indien geen verwarring mogelijk - enkel aangegeven met de minuten ( bijvoorbeeld 12.45:  four fife ).

PS’: de wind onderweg wordt gegeven t.o.v. het ware Noorden; de wind bij landen en opstijgen t.o.v. het magnetische Noorden.

            *  hele honderd- en duizendtallen

                        - 1000:  one tousand

                        - 16000: one six tousand

            * combinaties van honderd- en duizendtallen:

                        - 1500: one tousand five hundred

- 4300: four tousand three hundred

- 13600: one three tousand six hundred

- 15500: one five tousand five hundred

- 20200: two zero tousand two hundred

- 10100: one zero tousand one hundred

           

 

3. Call sign:

 

·      Call sign van een aeronautical station:

a.   localisatie: Antwerp, Brussels, Bremen, Hamburg,…

b.   functie:

            + Tower: for aerodrome control

            + Ground: for ACFT guidance on manoevering area

            + Information: for FIS ( bijvoorbeeld Brussels INFO op 126.9 )

+ Info: for aereodrome flight information service by an aviation supervisor ( niet-gecontroleerd vliegveld )

+ Apron: for ACFT guidance on the apron by the airport operator

( apron = tussen parking en taxibanen )

PS: in België is er op de niet-gecontroleerde velden de AFIS

( = Aerodrome Flight Information Service ): o.a. op Keiheuvel, Amougies, Hasselt,..  aangeroepen met Keiheuvel -, Amougies -, Hasselt Radio. In Brussel heeft men voor de TMA’s Approach, Arrival , Departure,…; voor de AWY’s  Control

( namen vindt men terug in de AIP-COM, de Bottlang,… ).

 

·      Call sign van een ACFT:

a.   mag niet veranderd worden door piloot wel door ATC

b.   mogelijke afkortingen:

+ OO-ABC   ®   OBC of OABC ( 1 letter van nationaliteitskenmerk + 1 of 2 letters van het immatriculatienummer )

+ D-EAYF   ®   DYF ( idem )

+ Cessna OO-ABC   ®   Cessna BC of Cessna ABC ( type + 2 of 3 letters )

+ C150 OO-ABC   ®  C150 BC of C150 ABC ( idem )

+ SABENA 1245   ®   BLIJFT zo !!!

+ SABENA OO-DAT   ®   SABENA AT of SABENA DAT ( vliegmaatschappij + 2 of 3 letters )

+ LUFTHANSA B737 met flight identification 1549   ®   niet afkorten

+ LUFTHANSA B737 D-ABCM   ®   LUFTHANSA CM

 

 

4. Hoe de radio gebruiken ?

 

·      frequentie instellen

·      volumeknop op ‘on ‘

·      squelch ( ruisfilter ) openzetten om een eventueel zwak signaal te kunnen ontvangen

·      micro vlak voor mond

·      duidelijk spreken; laat wat tijd tussen cijfers en rest van communicatie

·      OFWEL spreken OFWEL luisteren

·      knop indrukken en spreken ( let op een vrij moment in de ether ); na spreken knop terug loslaten.

 

 

 

B. RADIOCONTACT LEGGEN:

 

 

 

 

Eerst call sign aeronautical station dan call sign ACFT

( in Belgie, ZEKER in Frankrijk:Goodday of Bonjour )

            Bijvoorbeeld: P: Brussels Ground

                                      OO-NZV

                                 G: OO-NZV

                                      Brussels Ground     

 

Bij verdere communicatie met hetzelfde aeronautical station mag het call sign weggelaten worden .

Bijvoorbeeld: P: OO-NZV

                            request taxi

 

Combinatie is mogelijk van 1ste oproep en andere boodschap.

Bijvoorbeeld:

            G: OO-NZV

                 when ready contact Antwerp Tower

                 on 118.5

            P: Antwerp Tower

                 OO-NZV

                ready

 

Indien de ontvangen boodschap onduidelijk: wacht op een nieuwe melding

 

Speciaal:

a.   Multiple call:  verschillende toestellen worden genoemd en een gezamenlijke boodschap doorgegeven; piloten moeten in de vernoemde volgorde antwoorden

b.   General call:   een algemene boodschap ( ® All Stations ) wordt uitgezonden; piloten hoeven hierop niet te antwoorden.

            Bijvoorbeeld: “ All stations, flock of birds overflying aerodrome “.

 

 

C. RADIOCHECK:

 

 

 

 

- Testuitzending mag 10 sec duren ( ‘ spoken numbers won, too, tree,…’ )

 

 

 

* P: Brussels Ground                                                             in GB +België:  P: Brussels Ground          

        OO-NZV                                                                                     OO-NZV

        radio check                                                                                      radio check

        How do you read ?                                                                          118.7 (=freq in use)

 

* G: OO-NZV

        read you ( cijfer van 1 tot 5 )

 

1.   onverstaanbaar

2.   af en toe verstaanbaar

3.   verstaanbaar met moeilijkheden

4.   verstaanbaar

5.   perfect verstaanbaar

 

 

 

D. BEANTWOORDEN BOODSCHAP:

          

 

 

 

* Beantwoord elke boodschap met uw call sign.

MAAR:

 

* Bepaalde instructies moeten verbatim herhaald worden.

 

1. ATC clearances: airway en route clearances, take-off clearance, landing- , entering,…

Bijvoorbeeld:  P: cleared for take-off

                            OO-NZV

 

 

 

2.   Instructies die een verandering van heading, speed, level, height,… van het toestel vereisen:

Bijvoorbeeld:  P:climbing altitude 1700 feet

                          OO-NZV

 

3.   Frequentieveranderingen:

Bijvoorbeeld:  P:  118.5

                             OO-NZV

 

4.   Luchtdrukken:

Bijvoorbeeld:  P: QNH 1013

                            OO-NZV

 

5.   Transpondercodes:

Bijvoorbeeld :  P: squawk 0413

                             OO-NZV

 

6.   Runway in use:

Bijvoorbeeld:  P: Runway 05L

                            OO-NZV

 

 

* Andere instructies mogen beantwoord worden met WILCO.

Bijvoorbeeld: P: Wilco

                           OO-NZV

 

 

****  Een grondstation bevestigt de ontvangst van een boodschap door

ofwel: het eigen call sign te herhalen.

            Bijvoorbeeld:  G: Antwerp Ground

ofwel: het call sign van het toestel + ROGER.

            Bijvoorbeeld:   G: OO-NZV

                                         ROGER   

 

 

 

E. STANDAARD WOORDEN EN ZINNEN:

 

 

 

 

·      Acknowledge: = laat me weten of je de boodschap ontvangen én begrepen hebt

·      Approved: toegelaten

·      Affirm: = JA ( niet affirmative ®®® verwarring mogelijk met negative )

·      At your own discretion: als het u past

·      Backtrack: na landen draaien en taxiën ( bijvoorbeeld: ‘ perform 180° 'or ' backtrack ‘ )

·      Break: er wordt een boodschap middenin een vorige doorgezonden

·      Break Break: alleen te gebruiken door controller; iedereen moet zwijgen

·      Cancel: cancel de net hiervoor uitgezonden boodschap

·      Ceiling: wolkendek; meer dan 4/8 octa’s

·      Check: examine a system or a procedure ( bijvoorbeeld: ‘ check gear down ‘ )

·      Cleared

·      Cloudbase: wolkenbasis; minder dan of gelijk aan 4/8 octa’s

·      Concrete: beton of tarmac

·      Confirm: bevestig ( niet bang zijn dit te gebruiken op examen )

·      Contact

·      Correct

·      Correction: er is een fout gemaakt; verbetering

·      Disregard: vergeet de boodschap, hou er geen rekening mee

·      Endurance: autonomie ( voor vluchtplan )

·      Expedite: voer onmiddellijk uit, versnel

·      Flight time: vliegtijd tussen opstijgen en landen

·      Go ahead: ga door

·      Go around: doorstarten

·      Gust: windstoot

·      Gusty: winderig

·      Hold short of: blijf weg van ( bijvoorbeeld: ‘ hold short runway 33 ‘ )

·      How do you read: alleen bij radiocheck

·      Immediately: onmiddellijk

·      Initially: om te beginnen, vooreerst

·      I say again

·      Monitor: stel een bepaalde frequentie in en luister ( niet uitzenden op deze freq )

·      Negative: NEEN

·      Over: wordt normaal niet gebruikt

·      Out: idem

·      Recleared: nieuwe clearance

·      Report: WILCO wordt hierbij als antwoord verwacht

·      Request

·      Roger: liefst niet gebruiken

·      Say again: herhaal (niet bang zijn dit te gebruiken op examen)

·      Speak slower: idem

·      Standby: idem; als je niet onmiddellijk de gevraagde gegevens voorhanden hebt. Bijvoorbeeld: T: request position; P: OO-NZV standby; later: P: OO-NZV 10 NM north of Antwerp

·      Unable: wanneer je een opdracht of clearance krijgt waar je niet aan kunt voldoen

·      Verify

·      When ready: wanneer je ervoor klaar bent

·      Wilco  = afkorting van ‘ Will comply ‘

·      Words twice: ofwel als een verzoek: zeg elk woord tweemaal ofwel als info: ieder woord zal tweemaal gesproken worden

 

PS: nooit antwoorden als je iets niet begrepen hebt: Say again please !

       Alles opschrijven, nooit proberen te onthouden.

 

 

 

 

F. ATIS:

 

 

 

 

De FIS  ( flight information service ) zorgt voor informatie die de veiligheid,.. van de  piloten verhogen o.a. door het gebruik van de ATIS ofte Aerodrome Traffic Information Service

( uitgezonden via een VHF frequentie soms gekoppeld aan een VOR ).

 

Luister steeds de ATIS af VOOR je contact neemt met een ATC.

 

INHOUD VAN EEN ATIS-BERICHT:

 

·      Naam van het veld + het woord ‘information’ gevolgd door een letter ( verandert om de 30 minuten )

·      RWY’s in use

·      TL ( ‘ transition level ‘ )

·      Meteobericht:

            + tijdstip van waarneming

            + wind

+ grondzichtbaarheid: indien deze minder bedraagt dan 1500 m ( gezien door een                     waarnemer op de grond ) dan wordt deze waarneming vervangen door de RVR gemeten met elektronisch materiaal; RVR is dan de afstand welke een piloot ziet op de middellijn van de RWY aan de hand van lichten en randmarkeringen )

+ huidig weer

+ wolken onder 10000 feet ( eventueel Cb en TCU )

+ temperatuur en dauwpunt

+ QNH

·      Trend ( tot 2 uur na de waarneming; NOSIG als er geen significante veranderingen verwacht worden )

·      Significante weerfenomenen in APP/ DEP area

·      Meldingen eventueel van werkzaamheden aan de  piste,…

·      " Report information Bravo (bijvoorbeeld) on first contact with ATC "

 

 

PS  in verband met de wolken:

- Onderverdeling:       FEW:   1 - 2 octa’s

                                   SCT:    3 - 4 octa’s

                                   BKN:   5 - 7 octa’s

                                   OVC:     8 octa’s

 - Ceiling : hoogte boven grond of water van de basis van de laagste laag wolken onder 20000 feet of 6000 m die meer dan de helft van de hemel bedekt ( 5/8 of meer ofte minimum BKN ).

- CAVOK: vervangt zichtbaarheid, huidig weer en wolken als: VIS meer dan 10 km, geen wolken onder 5000 feet, geen Cu, geen regen of TS of shallow fog, sand- or duststorm, sneeuw,…

 

Noot: VOLMET is een volautomatische uitzending van de weerstoestand in de nabijheid van een groot vliegveld - uitgezonden op een afzonderlijke frequentie; bevat een tendensbericht en wordt om het ½ uur aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. DEPARTURE:

 

 

 

 

1.   OP DE PARKING, APRON,… :

 

n    Check eerst toestel

n    Beluister de ATIS; indien geen ATIS voorhanden vraag dan de nodige informatie aan de ATC, bijvoorbeeld Ostend Tower ( ‘ request departure information ‘ )

n    Contacteer Ground ( ev. Apron; ev. Tower )

 

            P: Ostend Ground

                 OO-NZV

 

            G: OO-NZV

                 Ostend Ground

 

            P: OO-NZV                                                   immatriculatie

                 C152                                                         type toestel

                Hangar A                                                   plaats op vliegveld

                 VFR via N                                                intentie

                 Information B received                            ATIS

                 request taxi                                                          request taxi

 

            G: OO-NZV

                 taxi to holding point RWY 27

                via taxiway C        

 

            P: taxi to holding point RWY 27

                via taxiway C

                OO-NZV

                       

 

2.   TAXIING & LINING UP:

 

Tijdens het taxiën of aan de holding point zal de instructie volgen om de Tower te contacteren.

Noot: woorden tussen twee ‘ + ‘ hoeven niet te worden uitgesproken.

 

            G: OO-NZV

                 contact Ostend Tower on 118.5

 

            P: 118.5

               OO-NZV

 

            P: Ostend Tower

                OO-NZV

                ready + for departure +

 

            T: OO-NZV

                 line up runway 27 + and wait +

 

            P: lining up runway 27 + and waiting +

                OO-NZV                                       

 

 

3.   TAKE-OFF:

 

Na de line up moet je wachten tot je de take-off clearance krijgt + de clearance om de control zone te verlaten.

Noot: het woord ‘ take-off ‘ wordt enkel gebruikt bij de specifieke klaring; dus: cleared for take-off  MAAR  ready for departure.

Indien ATC niet wil dat je wacht, verwacht dan  - terwijl je aan de holding point staat - een

take-off clearance in plaats van een verzoek tot line up ( = op de RWY gaan staan maar niet opstijgen ).

 

            T: OO-NZV

                 leave control zone via N

                 wind 260 6 knots

                 cleared for take-off runway 27

 

            P: leave control zone via N

                cleared for take-off runway 27

                OO-NZV

 

PS: bij slecht weer kan de controller de piloot vragen ‘ airborne ‘ te melden ( ‘report

 airborne‘ ).

 

 

4.   POSITION REPORT:   

 

Bij het overvliegen van een verplicht meldingspunt ( ‘ compulsory reporting point ‘ ) moeten

positie + hoogte (  ‘ altitude ‘ ) gemeld worden.

Indien je bij het overvliegen geen contact krijgt met de ATC ( geblokkeerde frequentie,.. ) dan doe je het even later met dan wel vermelding van tijdstip van overvliegen ( in  minuten ).

 

            P: OO-NZV

                 N2

                 + 45 +       

     altitude 1700 feet

 

            T: Ostend Tower

 

 

 

 

 

 

5.   VERLATEN VAN EEN FREQUENTIE:

 

Verlaat nooit een frequentie op eigen initiatief, vraag steeds de Tower,… om de toelating.

 

            P: OO-NZV

                 N2

                 59

                 altitude 1700 feet

                request to leave frequency

 

            T: OO-NZV

                approved to leave frequency

 

            P: leaving frequency

                OO-NZV

 

 

PS: tijdens de verdere vlucht is het zinvol de FIS te beluisteren.

 

 

 

H. ARRIVALS:      

 

 

 

 

1.   VOOR BINNENVLIEGEN CTR:

 

n    Beluister op tijd de ATIS

n    5 minuten ( 10 minuten in België ) voor het bereiken van de CTR of een verplicht meldingspunt meld je je bij APP of TWR ( zie AIP-COM ).

 

            P: Antwerp Tower

                OO-NZV

 

            T: OO-NZV

                 Antwerp Tower

 

            P: OO-NZV

                C152

                VFR

                15 NM northeast N

                altitude 1500 feet

               information D received

               request landing instructions          ( indien AFIS: "request landing information" )

 

            T: OO-NZV

                 enter control zone via N

                 runway 05R

                 QNH 999

 

            P: enter control zone via N

                runway 05R

                QNH 999

                OO-NZV               

 

Verplichte meldingspunten dienen gemeld met time en altitude van crossing; de tijd mag weggelaten worden als het melden gebeurt op het moment van overvliegen.

 

            P: OO-NZV

                 N

                 + 52 +

                 altitude 1500 feet

            T: Antwerp Tower

 

PS: bij oefenen ‘ touch & go’s ‘, meld  ‘for touch & go’s ‘ in plaats van ‘ for landing ‘; na de laatste T&G meld je dan:  “…. downwind FOR A COMPLETE landing “.

 

 

2.   HOLDING PROCEDURES:

 

* Indien geen clearance volgt om het traffic circuit binnen te vliegen, blijf dan in het wachtcircuit ofte ‘ holding pattern ‘ en wacht op verdere instructies.

           

            T: OO-NZV

                enter Northern holding pattern

 

            P: entering Northern holding pattern

                OO-NZV

 

* Andere holding instructies kunnen zijn:

1.   ‘make a 360 left or right ‘ or ' make 360° 's '

2.   ‘ orbit left or right at present position ‘

 

 

3.   CIRCUIT:

 

* Om het traffic circuit binnen te vliegen is een voorafgaande clearance nodig !!! (indien CTR )

 

            T: OO-NZV

                join traffic circuit

                RWY 05R

                + wind 080 5 knots +

                + QNH 999 +

 

            P: join traffic circuit

               RWY 05R

                + QNH 999 +

                OO-NZV                          

 

* Linkse bochten zijn standaard.

 

* De piloot moet het binnenvliegen van het circuit melden, veelal op downwind.

 

            P: OO-NZV

                joining downwind

 

            T: Antwerp Tower

 

* Soms vraagt de ATC om BASE te melden ( ook bij eventueel direct in base invoegen ).

 

            T: OO-NZV

                report base

 

 

            P: WILCO

                OO-NZV

 

* On base:

 

            P: OO-NZV

                base

 

            T: OO-NZV

                wind 060 5 knots

                cleared to land

                RWY 05R

 

            P: cleared to land

                RWY 05R

                OO-NZV

 

 

4.   FINAL & LANDING:

 

* Meld FINAL.

 

            P: OO-NZV

                 final

 

            T: OO-NZV

                wind 060 9 knots

 

            P: OO-NZV

 

           

* Verwacht de landing clearance on base of on final ( als traffic een eerdere klaring niet

toeliet ).

*  Land niet tenzij landing clearance ontvangen; anders: go around =  keer terug in circuit.

 

*  Long landing  =  ver op de landingsbaan landen.

 

* Behoudens specifieke instructies verlaat de RWY via de eerstkomende taxiway

            Anders: volg de instructies van de controller.

            Bijvoorbeeld:

           

            T: OO-NZV

                vacate runway via taxiway C

 

            P: vacate runway via taxiway C

                OO-NZV

 

* Eens van de runway af en op de taxiweg passeer je het holding point; dan meld je:

 

            P: OO-NZV

                runway vacated

 

PS: let op ! “ before turning base “  betekent  “end of downwind “ .

 

 

5.   TAXIING:

 

* Op de taxiweg kan Tower vragen contact op te nemen met Ground.

 

            T: OO-NZV

                for taxi instructions contact

                Brussels Ground on 121.9

 

            P: 121.9

                 OO-NZV

 

* Stel de nieuwe frequentie in en contacteer Ground

 

            P: Brussels Ground

                OO-NZV

                + taxiway C +

                request taxi + to GAT +                            GAT = General Aviation Terminal

 

            G: OO-NZV

                 Brussels Ground

                 taxi to GAT

                 via taxiways C, M, A and W

                hold short of runway 33

 

 

 

 

            P: taxi to GAT

               via taxiways C, M, A and W

                hold short of runway 33

                OO-NZV

 

* Bij twijfel of Ground nu zei crossing RWY 33 ????

 

            P: OO-NZV

                confirm crossing runway 33

 

            G: OO-NZV

               negative

               hold short of runway 33

 

            P: holding short of runway 33

                OO-NZV

 

* Vraag eventueel de toelating om de landingsbaan over te steken.

 

            P: OO-NZV

                request to cross runway 33

            G: OO-NZV

                cross runway 33

                + report runway vacated +

 

            P: crossing runway 33

                + WILCO +

                OO-NZV

 

*  Na het oversteken van de landingsbaan OF na het verlaten van de RWY:

 

            P: OO-NZV

                runway vacated

 

            G: Brussels Ground

 

* Na aankomst op de parking kan je de radio uitschakelen NA voorafgaande toestemming.

 

PS: op een niet-gecontroleerd veld: overvlieg de startbaan op 1500 feet ( = 500 feet boven de normale circuithoogte ), zoek het seinenvierkant en integreer u op downwind ( meld eventueel uw positie boven de runway met ‘overhead’ en richting ).

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DISTRESS & URGENCY CALLS:

 

 

 

 

A. DISTRESS calls:

 

 

 

·      Wanneer ? toestel in ernstig en onmiddellijk gevaar; direct bijstand nodig.

 

·      Hoe melden ?

n    SSR 7700

n    uitzenden van een radiobericht op de frequentie in gebruik of op deze van een ander gepast grondstation ( TWR, FIS,…) of op 121.500 ( de militaire noodfrequentie is 243 Mhz )

n    andere mogelijkheden:

           + SOS uitzenden : … --- …

           + gebruik van rode lichten, rode signalen, rode flares,…

 

·      Uitzenden van MAYDAY MAYDAY MAYDAY:

 

            + Call sign station adressed:    Antwerp Tower

            + Call sign aircraft:                  OO-NZV

+ Aard gevaar:                         engine on fire

+ Intention PIC:                        will attempt to land at Antwerp

+ Required kind of assistance:   request priority landing

+ Position/Heading/Level:         10 NM North of Antwerp Airport

                                                   heading 155

                                                   altitude 1500 feet

( eventueel - in GB - pilot qualification: student, IFR rated,… )

 

* Zolang dat de distress duurt, moet iedereen zwijgen; tot ‘ distress traffic ended ‘ melding .    

 

B. Urgency calls:

 

 

 

·      Wanneer ? toestand van eigen vliegtuig, een ander vliegtuig of vehikel, een persoon aan boord of in zicht waarbij onmiddellijk en/of ernstig gevaar dreigt maar waarbij niet direct bijstand vereist is.

 

·      Hoe melden ?

n    zendt boodschap uit op de frequentie in gebruik of kies een gepast ander grondstation ( TWR, FIS,…)

n    andere mogelijkheden ( bij geen antwoord ):

            + X X X uitzenden:   -..-  -..-  -..-

            + herhaaldelijk knipperen met landing- en/of positielichten

 

 

 

·      Uitzenden van PANPAN PANPAN PANPAN

 

            + Call sign station adressed:                           Antwerp Tower

            + Call sign AFCT:                                           OO-NZV

            + Aard gevaar:                                                passenger with suspected heart attack

            + Important info for rendering assistance:        request ambulance and priority landing

            + (Ev.) Intention of PIC:                                   intend to return to Antwerp

            + Position/Heading/Level:                                West abeam Sierra Two

                                                                                      heading 350

                                                                                      altitude 2000 feet

 

·      Urgency messages hebben op alle andere boodschappen voorrang behalve distress messages.

( daarop volgen - in volgorde van belangrijkheid - richtingaanduidende berichten

( ‘ direction finding messages ‘ ) zoals Homer, QDM,…; dan vliegverkeersveiligheid berichten en vluchtregelingsmededelingen.

 

 

OEFENINGEN:

a.   passagier met vermoeden hartinfarct                               PANPAN

b.   zwaar accident op autostrade                                           PANPAN

c.   rook komt uit motorcompartiment                                               MAYDAY

d.  bosbrand, personen in gevaar                                           PANPAN

e.   grote olievlek in haven                                                     niets

f.    ge zit vast in de modder op de parking                            niets

 

 

PS: spoedberichten voor medische transporten:  PANPAN MEDICAL.

           

 

 

J. FAILURE TO COMMUNICATE:

 

 

 

 

Wanneer je geen contact krijgt met de gewenste ATC unit

 

1.   kijk de knoppen na van uw radio ( volume/ squelch/  frequentie/….. )

2.   wacht 10 sec en probeer opnieuw

3.   wacht nog eens 10 sec en probeer opnieuw

4.   probeer via een andere frequentie contact te krijgen met dezelfde ATC

5.   probeer contact te krijgen met een andere ATC unit ( vorige frequentie, FIS,… )

6.   probeer contact te krijgen met de ATC unit via een ander vliegtuig ( ‘relaying’ )

7.   stel SSR op 7600

 

 

 

 

 

 

8.   zend bericht uit:

 

       P: TRANSMITTING BLIND

            Antwerp Tower

            OO-NZV

            Transmitting blind due to radio failure

            November One                                  = position

            Altitude 1000 feet                             = level

            divert to Ursel                                    = intention PIC

            next report 45                                    = time of intended next report

            I SAY AGAIN

            (HERHAAL BOODSCHAP )

                       

 

( Indien geen radiocommunicatie nodig: landt op een ongecontroleerd veld ZONDER een Transmitting Blind boodschap uit te zenden ) .

 

 

7.   Blijf VFR en land op een ander ONgecontroleerd veld; verwittig na landing de ARO.

8.   Vlieg nooit een CTR binnen tenzij wanneer je eerder een ATC clearance ontving OF wanneer je het noodgedwongen moet. Blijf dan in de holding pattern tot je lichtsignalen ,.. krijgt.

     Ga niet in het circuit vliegen of landt niet zonder clearance !!!!!

 

 

 

 

K. “ HOMER “:

 

 

 

 

QDM =  de magnetische koers die je moet vliegen om het station te bereiken  ( « QDR ).

            ( eventueel ‘QDM for training purpose ‘ )

 

P: Kennington Approach                   =  grondstation

                OO-NZV

                request QDM

                OO-NZV  

 

PS:      class A: correct tot op +/- 2 ° ( zelden mogelijk )

            class B: correct tot op +/- 5 °

            class C: correct tot op  +/- 10 °

            class D: minder dan class C.

 

            T: start transmitting for QDM

 

            P: OO-NZV

                 1 2 3 4 5 4 3 2 1

                 OO-NZV

 

L. En route FLIGHTPLAN:

 

 

 

Liefst op de FIR frequentie.

 

·      immatriculatie

·      type toestel

·      positie en koers

·      hoogte

·      VFR

·      vliegveld van vertrek

·      verwacht tijdstip van bereiken plaats van binnenvliegen ( estimated time at entry point )

·      route en plaats van eerstvolgende landing

·      ware snelheid

·      gewenst level en route ( desired level or advisory route )

 

 

 

M. TRANSPONDER:

 

 

 

Het veranderen van de SSR-code gebeurt in STANDBY.

 

Naast de eerder vernoemde codes 7700 en 7600 ( respectievelijk distress call en transmitting blind ) zijn er nog 2 ‘standaard’ codes namelijk 7500 = gekaapt en 7000 = VFR vlucht, niet-gecontroleerd.

 

 

N. RADIO FREQUENTIES, ZENDBEREIK,…

 

 

 

 

Meestal gebruiken we de VHF band met frequenties tussen 118 en 135.975 MHz

(  720 kanalen met een separatie van 25 KHz  ); bij doorgeven van frequenties via de radio

worden enkel de cijfers voor en de eerste 2 cijfers na de komma vermeld.

Bijvoorbeeld: 120.975:  one two zero decimal niner seven.

Voor transatlantische vluchten,… gebruikt men ook de UHF.

 

Zendbereik van VHF = hoogte in feet   x   1.23   +   10 %    =   afstand in NM

Bijvoorbeeld:

hoogte 10000 feet ®® 10000   x   1.23   +   10 %   =  135.3 NM ( = +/- 250 km )

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDUM:

 

 

 

1. RADIOCOMMUNICATIE IN HET FRANS:

 

 

1.   “ Tour de piste “:

 

1.   Op de AIRE DE STATIONEMENT ( apron, parking  ):

           

            P: Avignon Tour

                            OO-NZV, bonjour

 

            T: OO-NZV

                            Avignon Tour, bonjour

 

            P: Avignon Tour

                            OO-NZV

                au parking

                            je demande les infos pour un tour de piste

 

            T: OO-NZV

                            piste 04 en service

                QNH 1001, QFE 999

                            rappelez point d’attente     OF: rappelez avant le roulage

 

            P: OO-NZV

                            la 04

                QNH 1001,  QFE 999

                            rappelle point d’ attente

 

2.   Op de POINT D’ATTENTE ( holding point ):

 

                        P: OO-NZV

                           au point d’attente

                            pour alignement          OF: prêt   OF prêt pour l'alignement

 

                        T: OO-NZV

                            alignez-vous piste 04

 

                        P: OO-NZV

                            s’ alligne en 04

 

3.   ALIGNEMENT ( line up ):

           

                        T: OO-NZV

                            autorisé au décollage

                            vent 200 10

                        P: OO-NZV

                            autorisé décollage

 

4.   VENT ARRIERE:

 

                        P: OO-NZV

                           en vent arrière 04                                                                          

 

                        T: OO-NZV

                            rappelez en étape de base

 

                        P: OO-NZV

                            rappelle étape de base       

 

5.   ETAPE DE BASE:

 

                        P: OO-NZV

                            en étape de base 04

 

                        T: OO-NZV

                            rappelez en finale pour la 04

 

6.   FINALE:

 

                        P: OO-NZV

                            en finale 04

 

                        T: OO-NZV

                            autorisé atterrissage 04

                            vent 120 degrees 6 noeuds

 

                        P: OO-NZV

                            autorisé atterrissage 04                                         

 

7.   PISTE DEGAGEE:

 

                        P: OO-NZV

                            piste dégagée

 

                        T: OO-NZV

                            rappelez au parking pour quitter la frequence

 

                        P: OO-NZV

                             Je rappele

 

 

 

 

 

 

8.   AU PARKING:

 

                        P: OO-NZV

                            au parking

                            pour quitter la fréquence   

 

                        T: OO-NZV

                            vous pouver quitter, au revoir

 

                        P: OO-NZV

                            au revoir     

 

 

2.   “ Auto information “:

 

·      Op vele terreinen is geen AFIS-agent aanwezig; de piloten verzorgen zelf de separatie,…

Daar de “unicom”            frequentie op diverse velden dezelfde is (  vaak 123.5 MHz ), dient men de boodschap telkens te beginnen met de naam van het veld.

 

ARRIVEE:

 

n    5 minuten voor het  bereiken van het veld meldt men zich.

 

            P: Casteljau

                             bonjour

                 OO-NZV

                             Piper 28

                 en provenance de Lyon

                 à destination de Casteljau

                 verticale estimée cinq minutes

                à deux mille pieds ( QNH )                                                                    

 

                       

n   Bij het overvliegen van het veld: seinenvierkant, andere toestellen in circuit ,… bekijken.

 

            P: Casteljau

                             OO-NZV

                 vertical terrain

                à 1500 pieds         

                 pour intégration standard

     pour la piste 04

 

n    Vlieg voorbij het veld en vervoeg donwwind

 

            P: Casteljau

                             OO-NZV

                vent arrière

                              pour la 04

 

n    Op base:

 

            P: Casteljau

                            OO-NZV

    étape de base

                            pour la 04

 

n    Op final:

 

            P: Casteljau

                            OO-NZV

               final

    pour la 04

 

n    Na het verlaten van de landingsbaan:

 

            P: Casteljau

                OO-NZV

                            piste dégagée

           

             

DEPART:    ( ZELFS in auto-info eerst Info vragen )

 

 

                        P: Casteljau

                OO-NZV

                Piper 28

               bonjour

                roulage pour la piste 04

 

            P: Casteljau

                OO-NZV

                            au point d’attente piste 04

                

( uitkijken ! )

 

            P: Casteljau

                            OO-NZV

                alignement et décollage piste 04                          

           

Na verlaten van circuit:

 

            P: Casteljau

                            OO-NZV

                en sortie du circuit

                pour quitter la fréquence

                au revoir

 

NOOT:  ‘ heading ‘ wordt in het Frans : ‘ Cap ‘ ;  UN ( één ) wordt uitgesproken als ‘ Unité

2. RADIOCOMMUNICATIE IN HET SPAANS:

 

 

Uitspraak:

·      b wordt uitgesproken als v

·      c voor a,o,u en medeklinker als k

·      c voor e en i zoals de Engelse th

·      ch als tsch

·      g voor e en i als ch; anders als g

·      ll als lj

 

 

Vergelijkende woordenlijst:

 

·      1     =         uno

·      2      =         dos

·      3     =         tres

·      4     =         cuatro

·      5     =         cinco

·      6     =         seis

·      7      =         siete

·      8      =         ocho

·      9      =         nueve

·      10   =         diez

·      100 =         cien

·      1000 =        mil

 

·      take-off      =          despegue

·      C172          =          cessna uno siete dos

·      request       =          requiero

·      right turn    =          viraje derecha

·      left turn      =          viraje izquierda

·      after           =          después del

·      hold                       =          mantenga

·      position      =          posición

·      altitude       =          altitud

·      runway       =          pista

·      wind           =          vento

·      visibility     =          visibilidad

·      feet             =          pie

·      enter           =          entro

·      downwind =          vento en cola

·      base                        =          base

·      final                       =          final

·      long final    =          large final

·      short final   =          corta final

·      go around   =          motor y al aire

·      in sight       =          a la vista

·      closed         =          cerrado           

·      clearance    =          autorización

·      cleared       =          autorizado

·      to land        =          para atterizar

·      for take-off            =          para despegue

·      when reaching=      cuando alcance

·      3500           =          tres mil cinco cien

·      information            =          instructiónes

·      taxi             =          rodaje

·      report         =          listo

·      ready for    =          para…

·      transmit for =         pulse para

·      ident           =          identificatión

·      reporting point=     punto de notificación

·      above         =          sobre

·      leave           =          abandone

 

 

Voorbeelden:

n    squawk 5401 wordt: squawk cinco cuatro cero uno

n    report five minutes to reporting point la Bisbal wordt: listo cinco minutos antes punto de identificación La Bisbal

n    report left downwind for runway 35 wordt: listo vento en cola izquierda tres cinco

n    cleared for take-off wordt autorización para despegue